Tip Efekt lupa
 

Penetrace SOKRAT S2802A 1 kg DEN BRAVEN

Neohodnoceno
 

Jednosložková nízkoviskózní kapalina na bázi vodné disperze styrenakrylátového kopolymeru SOKRAT, vytvářející po vytvrzení transparentní polymerní vodou nerozpustný film. Snižuje a sjednocuje savost podkladu a zvyšuje adhezi následných vrstev. Používá se pro penetrační nátěry pod jádrové a finální omítky, fasádní a interiérové malby. Dále pro zvýšení přilnavosti stavebních lepidel, samonivelačních hmot apod.

50 Kč
41,32 Kč bez DPH
   
Kód produktu CH02022
Kategorie Penetrace
 

Jednosložková nízkoviskózní kapalina na bázi vodné disperze styrenakrylátového kopolymeru SOKRAT, vytvářející po vytvrzení transparentní polymerní vodou nerozpustný film. Snižuje a sjednocuje savost podkladu a zvyšuje adhezi následných vrstev. Používá se pro penetrační nátěry pod jádrové a finální omítky, fasádní a interiérové malby. Dále pro zvýšení přilnavosti stavebních lepidel, samonivelačních hmot apod. Ředí se v poměru 1:2 až 1:15 s vodou. Vydatnost > 40 m2/kg (při ředění 1:15).

Charakteristika

  • po vytvrzení, ve vodě nerozpustná
  • zvyšuje přilnavost následných vrstev
  • sjednocuje savost a zpevňuje podklad
  • difúzně otevřená

Použití

  • penetrační a kotvící nátěry pod fasádní nátěrové hmoty
  • penetrační nátěry nových stěn z cihelného zdiva a jiných minerálních podkladů před nanášením omítek
  • penetrační nátěry nových i starých omítek (vápenné, sádrové štukové apod.) a na sádrokartony před malířskými nátěry
  • penetrační nátěry anhydritových podkladů

Identifikace nebezpečnosti

Signální slovo: VAROVÁNÍ

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

Hmotnost 1.1 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: